Psikoteknik Testleri

SİSTEMİN YENİLİKÇİ ÖZELLİKLERİ

Trafikent Psikoteknik Değerlendirme Sistemi (Trafikent PDS) TUBİTAK ODTÜ BİLTEN tarafından beş yıllık bir süreçte geliştirilmiştir. 2002’den sonra donanımsal ve yazılımsal olarak Meteksan Sistem tarafından yenilenmiştir. Diğer psikoteknik değerlendirme sistemleriyle karşılaştırıldığında Trafikent PDS’nin bazı özelliklerinin diğer sistemlerde bulunmadığı görülmektedir.

  • Beş bilişsel beceri ve sekiz psikomotor testi
  • Arabaya benzeyen donanımı
  • Kullanıcıyla sistemin daha yakın olmasını sağlayan dokunmatik ekran
  • Tepkilerin dokunmatik olarak direksiyon ve pedal yoluyla verilmesi
  • Testlerin daha kolay anlaşılmasını sağlamak için, açıklamaların hem yazılı hem de kulaklıklardan sesli olarak verilmesi
  • Kişi güvenlik bataryası dediğimiz, kamera sistemiyle teste giren sürücünün teste girdiğini ispat sistemi

Zihinsel Yetenek ve Beceri Testleri

A. Sürekli Dikkat Testi

B. Seçici Dikkat Testi

C. Muhakeme Testleri A-B

D. Hız-Mesafe ve Çarpışma Zamanı Tahmin Testi

E. Çevresel Görüş Testi I-II

F. Trafiğe İlişkin Görüş Testi

G. Görsel Algı ve Bellek Testi

H. Görsel Süreklilik Testi

Psikomotor Yetenek ve Beceri Testleri

A. Tepki Hızı Testi

B. Koordinasyon Testi

Kişilik ve Sürücü Davranışları Anketi

A. Demografik Bilgi Formu

B. Sürücü Davranışları ve Becerileri Ölçeği

C. Heyecan-Uyaran Arama ve Risk Alma Ölçeği

D. Kısa Semptom Envanter